Regulamin

Regulamin DziecioLady

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i opiekunów przygotowaliśmy kilka zasad obowiązujących na terenie DziecioLady KluboKawiarni

 1. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest do zabawy dzieci od 3 lat do 12 lat. Koszt zabawy określony jest w cenniku.
 2. Strefa malucha wyłącznie dla dzieci w wieku 0-2 lata.
 3. Dzieci poniżej 13 roku życia muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej (rodzica lub opiekuna).
 4. Pozostawienie dziecka bez opieki możliwe jest wyłącznie po ustaleniu tego faktu z obsługa placówki w przypadku pozostawienia dziecka bez opieki, oraz bez ustalenia tego faktu z obsługą – administracja centrum zabaw nie ponosi odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie centrum zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 6. Wchodząc na salę zabaw należy wykupić bilet.
 7. Na konstrukcje zabawowe mogą wchodzić tylko dzieci oraz personel.
 8. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Przed wejściem na konstrukcję (dzieci, rodzice, opiekunowie) zobowiązani są do zdjęcia obuwia.
 10. Okrycie wierzchnie, oraz obuwie – zostawiamy obowiązkowo na wieszakach – za pozostawione przedmioty wartościowe DziecioLada nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Rodziców lub opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków, oraz innych przedmiotów mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na sali zabaw.
 12. Klient dokonujący zakupu biletu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem sali zabaw, oraz w pełni go akceptuje.
 13. Pracownik sali zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w DziecioLadzie.

 

Zabrania się:

 • wnoszenia jedzenia, oraz napojów na konstrukcje zabawowe
 • spożywania posiłków lub picia napojów w innych miejscach jak miejsca do tego przeznaczonych
 • wspinania się po zewnętrznych lub wewnętrznych ścianach/siatkach konstrukcji zabawowej
 • zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni, oraz poruszania się po nich w kierunku przeciwnym niż kierunek zjeżdżania
 • niszczenia konstrukcji, zabawek, gier, oraz pozostałych elementów sali zabaw
 • wynoszenia piłeczek z basenu, oraz ich niszczenia
 • korzystania z sali zabaw osobom będącym nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych

Informacje dodatkowe:

 • w centrum zabaw dla dzieci można spożywać wyłącznie produkty zakupione na miejscu
 • zabrania się wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz.
 • centrum zabaw dla dzieci nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenach zabawowych
 • za ewentualne szkody na osobie lub mieniu spowodowane prze dziecko – odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie
 • na terenie centrum zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 • za bilet zakupiony i nie wykorzystany nie zwracamy pieniędzy
 • wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe w DziecioLadzie.
 • nie przestrzeganie w/w regulaminu grozi poważnym wypadkiem lub konsekwencjami utraty zdrowia za które właściciel, oraz personel DziecioLady nie ponosi odpowiedzialności
 • opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez swoje dziecko.

REGULAMIN OBOWIAZUJE OD 1 GRUDNIA 2013 ROKU

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU – ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!

 

 

Loading...