ࡱ> :<9'bjbjO O 4,-a-a BBPRRRRRR$ #>v-v^PP:6,v~4b <0l ##vv#4vv#B [:Regulamin DziecioLady W trosce o bezpieczeDstwo dzieci i opiekunw przygotowali[my kilka zasad obowizujcych na terenieDziecioLady KluboKawiarni 1. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest do zabawy dzieci od 3 lat do 12 lat. Koszt zabawy okre[lony jest w HYPERLINK "http://widzi-misie.pl/cennik" \o "Cennik Sali Zabaw WidziMisie" cenniku. 2. Strefa malucha wyBcznie dla dzieci w wieku 0-2 lata. 3. Dzieci poni|ej 13 roku |ycia musz znajdowa si pod opiek osoby peBnoletniej (rodzica lub opiekuna). 4. Pozostawienie dziecka bez opieki mo|liwe jest wyBcznie po ustaleniu tego faktu z obsBuga placwki w przypadku pozostawienia dziecka bez opieki, oraz bez ustalenia tego faktu z obsBug - administracja centrum zabaw nie ponosi odpowiedzialno[ci za ich bezpieczeDstwo. 5. Za bezpieczeDstwo dzieci znajdujcych si na terenie centrum zabaw odpowiedzialno[ ponosz rodzice lub opiekunowie. 6. Wchodzc na sal zabaw nale|y wykupi bilet. 7. Na konstrukcje zabawowe mog wchodzi tylko dzieci oraz personel. 8. Z urzdzeD zabawowych znajdujcych si na terenie placwki nale|y korzysta zgodnie z ich przeznaczeniem. 9. Przed wej[ciem na konstrukcj (dzieci, rodzice, opiekunowie) zobowizani s do zdjcia obuwia. 10. Okrycie wierzchnie, oraz obuwie - zostawiamy obowizkowo na wieszakach - za pozostawione przedmioty warto[ciowe DziecioLada nie ponosi odpowiedzialno[ci. 11. Rodzicw lub opiekunw prosimy o zdjcie dzieciom BaDcuszkw, kolczykw, oraz innych przedmiotw mogcych stanowi potencjalne niebezpieczeDstwo dla bawicych si na sali zabaw. 12. Klient dokonujcy zakupu biletu o[wiadcza, |e zapoznaB si z regulaminem sali zabaw, oraz w peBni go akceptuje. 13. Pracownik sali zabaw mo|e odmwi przyjcia dziecka lub skrci jego poby*,$ & T " X`NǶǶǶǶǮ{ǶǶǶǶǶǶyǶd)hY/5B*OJPJQJ\nHphtHU/jhr>*B*OJPJQJUnHphftH,hY/h >*B*OJPJQJnHphftHhrjhrU hY/h OJPJQJnHtH h h OJPJQJnHtH&h h 5OJPJQJ\nHtH&hY/h 5OJPJQJ\nHtH!,& " b2 J$ & Fddd[$\$a$gd $ddd[$\$a$gd $ddd@&[$\$a$gd t, je[li swoim zachowaniem zagra|a ono innym uczestnikom zabawy. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeDstwa w DziecioLadzie. Zabrania si: wnoszenia jedzenia, oraz napojw na konstrukcje zabawowe spo|ywania posiBkw lub picia napojw w innych miejscach jak miejsca do tego przeznaczonych wspinania si po zewntrznych lub wewntrznych [cianach/siatkach konstrukcji zabawowej zje|d|ania gBow w dB, skakania ze zje|d|alni, oraz poruszania si po nich w kierunku przeciwnym ni| kierunek zje|d|ania niszczenia konstrukcji, zabawek, gier, oraz pozostaBych elementw sali zabaw wynoszenia piBeczek z basenu, oraz ich niszczenia korzystania z sali zabaw osobom bdcym nosicielami chorb zakaznych, infekcji wirusowych i bakteryjnych Informacje dodatkowe: w centrum zabaw dla dzieci mo|na spo|ywa wyBcznie produkty zakupione na miejscu zabrania si wnoszenia jedzenia i napojw z zewntrz. centrum zabaw dla dzieci nie ponosi odpowiedzialno[ci za rzeczy pozostawione na terenach zabawowych za ewentualne szkody na osobie lub mieniu spowodowane prze dziecko - odpowiadaj rodzice lub prawni opiekunowie na terenie centrum zabaw obowizuje bezwzgldny zakaz palenia papierosw. za bilet zakupiony i nie wykorzystany nie zwracamy pienidzy wszelkie roszczenia zgBoszone po wizycie lub zabawie uznane zostan za nie powstaBe w DziecioLadzie. nie przestrzeganie w/w regulaminu grozi powa|nym wypadkiem lub konsekwencjami utraty zdrowia za ktre wBa[ciciel, oraz personel DziecioLady nie ponosi odpowiedzialno[ci opiekunowie ponosz odpowiedzialno[ prawn za szkody wyrzdzone na osobach i mieniu przez swoje dziecko. REGULAMIN OBOWIAZUJE OD 1 GRUDNIA 2013 ROKU DZIKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU - {YCZYMY MIAEJ ZABAWY! 0#2#Z$v$$$x%%&&&&&v'''ֱֱ֦hY/h OJQJ&hY/h 5OJPJQJ\nHtH hY/h OJPJQJnHtH h h OJPJQJnHtH/hY/h 5B*OJPJQJ\nHphtH !"4##x$%&&x'z'~'''$a$gd $ & Fddd[$\$a$gd $ddd[$\$a$gd $ & Fddd[$\$a$gd 21h:p{. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N {Normalny dCJ_HaJmHsHtH j@"j NagBwek 2ddd@&[$\$"5CJ$OJPJQJ\^JaJ$tHj@2j NagBwek 3ddd@&[$\$"5CJOJPJQJ\^JaJtHJA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy XoX NagBwek 2 Znak"5CJ$OJPJQJ\^JaJ$tHXoX NagBwek 3 Znak"5CJOJPJQJ\^JaJtH4W`4 ` Pogrubienie5\h^@"h 0Normalny (Web)ddd[$\$CJOJPJQJ^JaJtH8U`18 0 HiperBcze >*B*ph@B@ Akapit z list ^m$PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vi n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ,' ' MV XL# @0( B S ? y9DLY jsV` ' O Z ( V ] * , t v k { 8,Y_+L|^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(8,Y+L| x_~?dO"~AFnOP%?ds|Q